“HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KECEMASAN IBU DALAM PEMBERIAN ASI PADA BAYI DIMASA PANDEMI COVID 19: HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KECEMASAN IBU”. Jurnal Ilmiah Wijaya, vol. 10, no. 1, Dec. 2020, https://jurnalwijaya.com/index.php/jurnal/article/view/122.