“HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KECEMASAN IBU DALAM PEMBERIAN ASI PADA BAYI DIMASA PANDEMI COVID 19: HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KECEMASAN IBU”. 2020. Jurnal Ilmiah Wijaya 10 (1). https://jurnalwijaya.com/index.php/jurnal/article/view/122.